• urządzenia do obróbki blach i rur
 • narzędzia
 • oprzyrządowanie technologiczne
 • oprzyrządowanie pomiarowe
 • niekonwencjonalne metody obróbki
 • urządzenia do obróbki termicznej
 • oprogramowanie komputerowe wspomagające obróbkę
 • chłodziwa i ciecze technologiczne
 • doradztwo i usługi projektowe
 • wyposażenie warsztatów
 • remonty i modernizacje obrabiarek
 • usługi w zakresie obróbki materiałów
 • przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni
 • wyroby hutnicze – blachy, pręty i rury
 • wydawnictwa fachowe
 • inne